Онлайн-урок ЗНО

Решение тестов ЗНО-2015 Украинский язык и литература задания 66-74

Установіть послідовність написання творів, де наявні такі фрагменти тексту:А «З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йдеМарія…»Б «Відколи Івана Дідуха запам’ятали в селі ґаздою, відтоді він мавусе лиш одного коня…»В «У садочку сиділа родина колгоспника Лавріна Запорожця і тихоспівала «Ой піду я до роду гуляти…»Г «Скажи мені, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, щоплоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні…»67. Спираючись на текст, укажіть щонайменше три причини, які спонукають людей доспілкування в соціальних мережах.68. Який історичний процес зумовив утворення сучасного «суперплемені», і чомулюдина шукає соціального прихистку в малих групах (рядки 19-33)?69. На основі зіставлення інформації з двох абзаців (рядки 34-49) поясніть, про які двабоки однієї медалі пише автор. Викладіть свою думку двома-чотирма реченнями.70. Поясніть назву «Спілкування з віртуальними проекціями реальних людей» (рядки 47,48). Запишіть свої міркування у вигляді мікротексту (20-30 слів).71. Визначте ставлення автора публікації (позитивне, негативне, стримане, байдуже,нейтральне, скептичне) до спілкування людей у соціальних мережах. Запишітьщонайменше одну цитату з тексту, яка підтвердить Вашу відповідь.72. Людині важливо усвідомлювати свою причетність до певної соціальної спільноти.Випишіть з тексту щонайменше два аргументи на користь цієї думки.73. Чи визнаєте Ви доречною авторську аналогію між любов’ю людства до сюжету«Попелюшки» й зацікавленістю сучасної людини в інтернет-спілкуванні? Пояснітьчому.74. Спираючись на текст і власний досвід, визначте й схарактеризуйте щонайменше тризагрози для користувачів соціальних мереж. Запишіть свої міркування у вигляді тез.

Видео уроки бесплатно Решение тестов ЗНО-2015 Украинский язык и литература задания 66-74 для начинающий и практикующих зрителей которые желают обучатся дома.

Самостоятельные видео уроки для занятий Онлайн-урок ЗНО когда есть время.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

На верх